Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header

Trainingen


Verslag van de training voor taalcoaches:
uitspraak en intonatie op 9 mei 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur.


De training werd verzorgd door Charlotte Amesz, NT2-logopedist en taaltrainer bij NT2-Spraak op verzoek van ´Het begint met taal´ onze landelijke koepelorganisatie. De training vond plaats in de culturele ruimte van de Centrale Bibliotheek in Den Haag op de derde etage. Aanwezig waren 17 taalcoaches

Leren van de Nederlandse ´uitspraak en intonatie´ is geen doel maar een middel om beter verstaan te worden. Charlotte zorgde ervoor dat theorie en praktijk steeds werd afgewisseld. Er werd in tweetallen geoefend waardoor de sfeer in de groep geanimeerd en productief werd.

In de training kwamen de volgende vragen aan de orde:
1. Wat zijn aandachtspunten in de uitspraak van de anderstalige?
2. Hoe sluit ik goed aan bij de doelen en taalvraag van de anderstalige?
3. Wat zijn valkuilen bij het oefenen van de uitspraak?
4. Welk materiaal kan ik gebruiken?
5. Wat zijn goede oefenvormen?

Aan het einde van de ochtend werd geëvalueerd: geef één ding aan dat je van deze ochtend meeneemt:

Als ik het samenvat was het belangrijkste:
Je moet je focussen, structuur aanbrengen, een ding tegelijk: gebruik het stappenplan dat Charlotte ons leerde:
1. Eerst begrijpen
2. Horen, zien, voelen van klanken
3. Oefenen
4. Dan pas toepassen

Ook klonk de wens voor een vervolg!!! En er ontstond een wachtlijst.

Kennelijk was het een goed initiatief dat voortkwam uit een verzoek in het Taalcoach-Café.

Deze training werd eerder gehouden in december 2015.

Verslag: Gerrie de Valk

 

23 mei 2016

Effectief coachen bij tweedetaalverwerving, training door Annabelle Lock

Deze training wordt steeds gegeven voor een groep deelnemers die is gelimiteerd tot 18 personen en begint met een kennismaking. Zo'n kennismaking is wat anders dan een voorstelrondje. Gedurende vijf minuten mag iedereen vrijuit praten met zijn buurman of -vrouw. Daarna krijgt iedereen een beurt om iets over zijn buur te vertellen. Zo word je meteen met je neus op de essentie van communicatie gedrukt: luisteren naar een ander en vervolgens kunnen weergeven wat je gehoord hebt.

Daarna vertelt Annabelle een en ander over tweedetaalverwerving. Wat maakt het leren van een tweede taal anders dan het leren van een moedertaal? Probeer je te verplaatsen in de positie van een anderstalige die Nederlands wil leren. Wat zou die anderstalige helpen bij het inslijten of inslijpen van nieuwe woorden en zinnen?

Vervolgens bespreekt de trainer de vele soorten van oefeningen die je met een anderstalige kunt doen. Je kunt die oefeningen rubriceren in een viertal fasen met betrekking tot de bereikte taalvaardigheid. Je kunt beginnen met het aanbieden van taalmiddelen: plaatjes, tekeningen, foto's of voorwerpen laten zien, benoemen en laten benoemen. Je krijgt dan een indruk van de Nederlandse woordenschat waarover de anderstalige beschikt en merkt waar hij fouten maakt in de uitspraak bijvoorbeeld. Een volgende fase betreft het inslijpen van de taalmiddelen en de anderstalige bewust laten worden van hoe de Nederlandse taal in elkaar zit. Je kunt bijvoorbeeld vragen: hoeveel woorden hoor je? Dan volgt de gestuurde productie, niet langer woorden laten nazeggen maar zinnen laten aanvullen bijvoorbeeld. En tenslotte de vrije productie, het rollenspel, de discussie het vertellen of navertellen van een verhaal. 

Binnen SamenSpraak zal het vooral gaan om gestuurde en vrije productie want de basiskennis, die heeft onze anderstalige immers al eerder tijdens zijn cursus Nederlands opgedaan. Toch maakt hij voortdurend fouten, hij spreekt nog altijd geen vloeiend Nederlands. Je moet dus telkens ook weer terug kunnen keren naar de eenvoudige oefeningen uit het begin van het taal leren, al naar de behoefte van het moment.

De deelnemers  worden tijdens de training in kleine groepen uitgedaagd om de verschillende oefeningen die je met de anderstalige kunt doen te onderscheiden. Als coach moet je tenslotte weten waar je mee bezig bent en wat voor effect je kunt verwachten. De deelnemer krijgt een beknopt overzicht van wat tijdens de training aan de orde kwam mee naar huis. Ook krijgt hij tips over de vele mogelijkheden die het internet biedt. Op de website van Gilde Den Haag kun je al voor een lange reeks boeken en websites terecht. Hetzelfde geldt voor: “Het Begint met Taal”, onze landelijke organisatie, die laat een handig meer beknopt overzicht zien en ook op de websites van de vele andere Gilden in Nederland – Gilde Alkmaar bijvoorbeeld - is een schat aan informatie beschikbaar.

De training is al enkele malen gehouden en over het algemeen vinden onze taalcoaches dat hun inzicht in de manier waarop je het effect van je contact met de anderstalige kunt vergroten aanmerkelijk werd verbeterd.

Wim Koole

 

samenspraak


© 2022 Knijnenburg Producties