Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header

SamenSpraak Leeskring


Vanwege Covid-19 zal er voorlopig geen leeskring worden georganiseerd. 
Zodra deze kan worden hervat, wordt dit bekend gemaakt.

- Prima om woordenschat en spreekvaardigheid te vergroten -

Vier keer per jaar is er de SamenSpraak Leeskring, georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Den Haag.

Voor elke Leeskring wordt zorgvuldig een voor anderstaligen geschikt boekje gekozen. Zo’n boekje is voor Taalkoppels tevens prima eigen werkmateriaal (lees-en gespreksstof), bv. voor het vergroten van de woordenschat en leesvaardigheid. Voor elk koppel is er één boekje gratis te leen. Maximaal kunnen twaalf tot vijftien taalkoppels meedoen, en het is de bedoeling om het boekje vooraf te lezen. Voor aanmelden, zie informatie onderaan.

De volgende Leeskring is gepland op woensdag 19 februari 2020, van 18.00 tot 19.45 uur, in de Culturele ruimte van de Centrale Bibliotheek, Spui 68, op de 3e verdieping.

Het boekje dat van te voren door de deelnemers gelezen wordt, is:

‘Onderweg’ van de auteur Tommy Wieringa. Dit is een hertaling in eenvoudige taal van eerder gepubliceerde reisverhalen ( uit 'Ik was nooit in Isfahaan', 2006).

Elf belevenissen, afspelend in vijf continenten, zijn neergezet. De verhalen zijn geschreven op A2-niveau.

De bijeenkomst van de Leeskring biedt de mogelijkheid voor anderstaligen om, in een groter verband, te praten (in het Nederlands!) over wat men heeft gelezen, maar ook om te zeggen wat men vindt van het verhaal, de personen de gebeurtenissen, daden enz. Stimulerend werkt het te zien, dat ook anderen daarbij zoeken naar woorden, worstelen met zinnen tijdens het kringgesprek. De Leeskring prikkelt dus tot actief taalgebruik, ook nog publiekelijk. De bijeenkomst van de Leeskring wordt geleid door Yolanda Meijer van de bibliotheek aan de hand van een lesbrief. Deze mag meegenomen worden.

Wil je meedoen, geef je dan op bij Johan Steenbakkers via  jfsteenbakkers@kpnplanet.nl bij wie ook het boekje te verkrijgen is. Het is fijn als de taalcoach zo mogelijk ook aan de bijeenkomst van de leeskring deelneemt.

Bij opgave graag vermelden: naam deelnemer(s), emailadres(sen), telefoonnummer(s), en voor de anderstalige ook nog het land van herkomst.

PS. Vriendelijk verzoek: omdat deelname gelimiteerd is, graag zo gauw mogelijk doorgeven als, na aanmelding, men toch verhinderd is.

Johan Steenbakkers 

samenspraak

samenspraak


© 2022 Knijnenburg Producties