header
stadswandelingen

SamenSpraak Leeskring

Vergroot je woordenschat en je spreekvaardigheid!

Vier keer per jaar organiseren we de SamenSpraak Leeskring, in samenwerking met de Centrale Bibliotheek.
Voor elke Leeskring wordt zorgvuldig een voor anderstaligen geschikt boekje gekozen. Zo’n boekje is voor taalkoppels tevens prima eigen werkmateriaal (lees- en gespreksstof) voor bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat en de leesvaardigheid. Voor ieder koppel is er één boekje gratis te leen. Maximaal kunnen elf taalkoppels meedoen. De bedoeling is om het boekje vooraf te lezen.

De volgende Leeskring is op maandag 28 november 2022, 
van 18.00 – 19.30 uur; inloop vanaf 17.45 uur.
Centrale Bibliotheek, Spui 68, 4e Verdieping, Bok-B ruimte.

Het boekje dat deze keer van tevoren door de deelnemers wordt gelezen:
‘Lieve Céline’ van de auteur Hanna Bervoets. 
(Een speciale versie van deze roman uit 2004.)

Het gaat om elf belevenissen, die zich afspelen in vijf continenten. De verhalen zijn geschreven op A2-niveau. De bijeenkomst van de Leeskring biedt de mogelijkheid voor anderstaligen, in een groter verband, te praten (in het Nederlands!) over wat men heeft gelezen, maar ook om te zeggen wat men vindt van het verhaal, de personen de gebeurtenissen, daden enz. Het is stimulerend te zien hoe ook anderen daarbij zoeken naar woorden, en worstelen met zinnen tijdens het kringgesprek. De Leeskring prikkelt dus tot actief taalgebruik, ook nog publiekelijk. De bijeenkomst van de Leeskring wordt geleid door Yolanda Meijer van de Centrale Bibliotheek bibliotheek aan de hand van een lesbrief, die je mag meenemen.

Wil je meedoen, meld je aan bij Johan Steenbakkers via  jfsteenbakkers@kpnplanet.nl bij wie ook het boekje verkrijgbaar is. Het zou fijn zijn wanneer de taalcoach, zo mogelijk, ook aan deze bijeenkomst deelneemt.

Bij opgave graag vermelden: naam deelnemer(s), emailadres(sen), telefoonnummer(s), en voor de anderstalige ook nog het land van herkomst.

Wilt u zich zo snel mogelijk opgeven en afmelden wanneer u onverhoopt verhinderd bent; de deelname is gelimiteerd.

Johan Steenbakkers© 2022 Knijnenburg Producties