header
stadswandelingen

SamenSpraak Vluchtelingen

Van vluchtelingen in Nederland wordt verwacht, dat zij snel de taal leren en inburgeren. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Integreren in een nieuwe omgeving doe je namelijk niet zo maar. Het vinden van werk of een geschikte opleiding kost veel tijd en inspanning. Daar komt bij dat het vaak ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

SamenSpraak Vluchtelingen wil mensen met een vluchtelingen-achtergrond een steuntje in de rug geven en door hen in contact te brengen met Nederlanders. Door wekelijks contact verbetert die zijn of haar spreekvaardigheid, vergroot de eigen woordenschat en leert de Nederlandse samenleving beter kennen.

Vluchteling
U bent als vluchteling naar Nederland gekomen, u kunt minimaal een eenvoudig gesprek in het Nederlands voeren (niveau A 1) en u wilt een jaar lang iedere week spreken met een taalcoach, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden als vluchteling. Wij nodigen u uit voor een gesprek om kennis te maken. Er is wel een wachtlijst. Het kan dus even duren, voordat we een taalcoach voor u gevonden hebben.

Taalcoach voor vluchtelingen
Van de vrijwilligers/taalcoaches wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal correct spreken en open staan voor andere culturen. De opzet is om een jaar lang iedere week minimaal een uur met een vluchteling te spreken (uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk) op een samen gekozen tijdstip en plaats. Daarnaast kan de vrijwilliger ook de helpende hand bieden bij andere zaken die te maken hebben met de inburgering van de vluchteling. Dit is echter geen verplichting.

SamenSpraak Vluchtelingen voorziet in een grote behoefte en draagt er toe bij dat vluchtelingen sneller een plaats kunnen verwerven binnen de Nederlandse samenleving. Immers, de beheersing van het Nederlands helpt in belangrijke mate bij het vinden van werk of opleiding en bevordert het contact met Nederlanders.

Wilt u een vluchteling helpen? Meld u dan via onderstaande link aan als taalcoach. Tijdens een intake bespreken we tevens uw persoonlijke voorkeuren. Daarna volgt de kennismaking. Pas daarna beslist u of u een taalkoppel wordt.

 
  
Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden >

Anderstaligen kunnen zich hier aanmelden >


© 2023 Knijnenburg Producties