header
stadswandelingen

SamenSpraak organisatie

Het project SamenSpraak is onderdeel van Gilde Den Haag en bestaat uit twee onderdelen: Gilde SamenSpraak Algemeen en Gilde SamenSpraak Vluchtelingen. Beide afdelingen opereren afzonderlijk van elkaar.

Gilde SamenSpraak Den Haag is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint met Taal (HBT), werkt in den Haag samen met onder andere de Centrale Bibliotheek, Taal aan Zee en PEP en maakt deel uit van het Haagse Taalketenoverleg.

Haagse organisaties zoals Vluchtelingenwerk en het Taalhuis verwijzen regelmatig anderstaligen door naar Gilde Samenspraak. Ook de taalscholen Mondriaan, Direct Dutch, Taal in de Buurt en Kickstart verwijzen hun leerlingen door.

Gilde SamenSpraak Algemeen wordt geleid door een projectleider. Deze wordt ondersteund door contactpersonen en coördinatoren. Samen vormen ze het coördinatieteam.

Een contactpersoon is het aanspreekpunt binnen SamenSpraak voor meerdere taalkoppels (een taalkoppel is een taalcoach met een anderstalige). Deze heeft ongeveer 25 taalkoppels onder zijn hoede.

De coördinatoren (vaak ook contactpersonen) organiseren de verschillende activiteiten voor heel SamenSpraak zoals het SamenSpraak Café, de Leeskring, trainingen en het jaarfeest voor taalcoaches en anderstaligen.


Gilde Samenspraak Vluchtelingen
heeft een team van drie coördinatoren die gezamenlijk de activiteiten verrichten zoals de intakes, het maken van koppelingen, het bijhouden van het informatiesysteem, het bijhouden van het netwerk, het organiseren van cursussen en het organiseren van andere activiteiten.


Ons team
Projectleider: Jan Willem van Lith

Contactpersonen SamenSpraak Algemeen:
Frans Bodmer                            
Nora Mulder                                
Finy Sekuur
Tjeerd de Vries
Karin Winkel

Contactpersonen SamenSpraak Vluchtelingen:
Anke van Kampen
Tony Neys
Loekie van der Sar

Coördinator Samenspraakcafé en Leeskring:
Johan Steenbakkers
© 2024 Knijnenburg Producties