header
stadswandelingen

Gilde SamenSpraak

Spreekt u Nederlands, heeft u wat tijd over en zoekt u een zinvolle én plezierige tijdsbesteding? Dan kunt u bij SamenSpraak taalcoach worden van een anderstalige. U spreekt dan gedurende een jaar één uur per week Nederlands met uw taalmaatje. Dat kan een immigrant of een vluchteling zijn, hoog- of laagopgeleid. Misschien wilt u daarbij een vluchteling ook helpen met de inburgering. De anderstalige voelt zich op deze manier sneller thuis in onze stad en krijgt meer begrip voor de Nederlandse cultuur en leefwijze.
Dit vrijwilligerswerk biedt veel mogelijkheden tot kennisoverdracht. Iemand helpen een plek te vinden in onze maatschappij kan heel bevredigend zijn. Tegelijkertijd leert u ook wat over andere culturen.

Bent u anderstalige, kunt u een eenvoudig gesprek voeren in het Nederlands en wilt u onze taal beter leren spreken?
Woont u in of bij Den Haag? Meld u aan bij SamenSpraak voor een taalcoach. U spreekt dan een jaar lang iedere week een uur Nederlands met hem of haar.

Beide taalmaatjes, de coach en de anderstalige, hebben de vrije hand om zelf te bepalen wat ze gaan doen, waar ze elkaar ontmoeten en wanneer. Gilde SamenSpraak begeleidt deze contacten, organiseert taalcafés, leeskringen en een jaarlijkse bijeenkomst voor alle taalmaatjes. Taalcoaches die dat willen, kunnen meedoen aan trainingen. Maar niets hoeft.

Aanmelden

Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met Gilde SamenSpraak? Of wat Nederlands oefenen? Kom dan naar het SamenSpraak Taalcafé in de Centrale Bibliotheek. Elke eerste woensdag van de maand is iedereen van harte welkom! Meer informatie >>


© 2024 Knijnenburg Producties