Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header
samenspraak


23 april 2016

Taalkoppels samen op puzzeltocht

Zaterdag 23 april 2016 was het weer een grote dag voor Gilde SamenSpraak. Onze jaarlijkse bijeenkomst van taalkoppels, nu eens op een andere manier georganiseerd door Bertie Fokkelman. Zonder hulp van Gilde gidsen, maar met een originele puzzeltocht, ontworpen door Bertie samen met Finy Sekuur, een van de andere coördinatoren. Die tocht werd gevolgd door een wereldbuffet met hapjes zoals die gegeten worden in de landen van herkomst van onze anderstaligen. 

Vanaf half twee stroomden de taalmaatjes binnen en zij vulden al snel de grote zaal van PEP. Veel vertrouwde, maar ook veel nieuwe gezichten. Iedereen kreeg bij binnenkomst een naamsticker en werd verzocht aan een van de 14 genummerde tafels plaats te nemen om kennis te maken met enkele andere deelnemers met wie een team moest worden gevormd. De deelnemers werden vervolgens hartelijk welkom geheten door projectleider Ellie Christoffersen, die trots wist te melden dat het aantal taalkoppels in enkele maanden was gegroeid tot niet minder dan 264 koppels. Dit niet alleen als gevolg van veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers maar ook als resultaat van haar oproep er een tweede taalmaatje bij te nemen. Sommigen namen er zelfs een derde bij! Alle reden tot vreugde. Als alle taalmaatjes hier waren komen opdagen was de zaal vele malen te klein geweest. 

Rond kwart over twee had iedereen met zijn teamgenoten kennis gemaakt, koffie of thee gedronken en een plan opgesteld zodat men klaar was om naar buiten te gaan. Gelukkig werkte het weer mee. De puzzeltocht hield in dat eerst een keuze moest worden gemaakt uit 26 plekken in de binnenstad die je vervolgens kon gaan opzoeken aan de hand van een zelf te kiezen route. Over elk van die 26 plekken waren op het vragenformulier enkele vragen gesteld. Wist je die goed te beantwoorden dan kreeg je daar punten voor. Wie te laat binnenkwam kreeg strafpunten, die gingen dan weer af van het totaal. Ieder team koos zelf een leuke naam. Finy hield daarna een boeiende presentatie van de juiste antwoorden, waarbij zij foto's van elk onderwerp projecteerde en daarna mochten de teams elkaars werk nakijken. De prijsuitreiking was als vanouds een spannend moment waarbij het team van de “Haagse Hero's” als winnaar uit de bus kwam. De teamleden hadden 51 punten weten te vergaren – tien meer nog dan die van hun naaste rivaal, de “Zoekers” en ieder lid ontving als prijs het boek: “De verborgen stad” waarin 115 Haagse hofjes worden beschreven.

Daarna was het tijd voor het wereldbuffet waarbij ditmaal veel zoetigheid werd gepresenteerd. Aan alle tafels vonden weer leuke gesprekken en nieuwe kennismakingen plaats waarna iedereen tevreden en verzadigd huiswaarts keerde.

Wim Koole

samenspraak
© 2020 Knijnenburg Producties