Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header
samenspraak


6 juni 2018

Ellie Christoffersen en Finy Sekuur onderscheiden met Zilveren Stadsspeld

Het SamenSpraak Café van 6 juni 2018 had een bijzonder karakter. Marc Prins, directeur van het stadsdeel Centrum hield een toespraak mede namen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag. Allereerst wilde hij alle aanwezigen feliciteren met de bereikte mijlpaal van tien jaar SamenSpraak. “Wat tien jaar geleden begon als een bescheiden initiatief is uitgegroeid tot een fantastische organisatie waaraan zo'n 350 vrouwen en mannen hun steentje bijdragen. Sinds 2008 hebben nu al zo'n 2.000 anderstaligen deelgenomen, een indrukwekkend aantal”.

Vervolgens gaf hij aan twee vrijwilligers in het zonnetje te willen zetten namelijk Ellie Christoffersen en Finy Sekuur. Eerstgenoemde is niet alleen projectleider, maar zij was tien jaar geleden ook de oprichter van SamenSpraak Den Haag. Geleidelijk wist zij een aantal taken te delegeren aan een team van enthousiaste coördinatoren, maar naast de algehele leiding is zij nog altijd degene die het overgrote deel van de matches tot stand brengt.

Ook Finy Sekuur is al vanaf 2008 actief voor SamenSpraak. Zij doet de intakes van heel veel anderstaligen, nam het initiatief voor het maandelijkse SamenSpraak Café en organiseert ook Leeskringen in samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast organiseerde zij enkele jaarlijkse bijeenkomsten van de taalkoppels waarbij ze met veel enthousiasme voor een goede sfeer weet te zorgen.

Na al deze lovende woorden reikte Marc Prins beiden achtereenvolgens de Zilveren Stadsspeld uit. Ellie ontving daarna nog een mooi boeket namens het bestuur van Gilde Den Haag uit handen van de voorzitter, Jan Spoelstra. Namens het team overhandigde Wim Koole aan Finy een fles wijn. Tenslotte kreeg ook Hanneke Stok, taalcoach vanaf het eerste uur en nog altijd actief, uit handen van Ellie een mooi boeket. Zij dankte daarmee tevens alle taalcoaches voor hun inzet.

Wim Koole

 

samenspraak
© 2020 Knijnenburg Producties