Individueel Advies

Als onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Gilde Den Haag worden onder de noemer Individueel Advies (IA), sinds 2014 door professionele vrijwilligers vier producten aangeboden aan aanvragers uit Den Haag:

  • Coaching/begeleiding; 
  • Ondersteuning sociaal ondernemerschap/Organisatieadvies;
  • Hulp bij thuisadministratie; 
  • Training Nederlandse taal

Coaching/begeleiding 
Coaching/begeleiding van aanvragers die het gevoel hebben dat ze vast (dreigen te) lopen in hun actieve bestaan. Een coachtraject vergroot je zelf­inzicht. Het draagt bij aan een betere presentatie en prestatie en dus aan je functioneren in de maatschappij. Je bepaalt zelf je vraag en de te bereiken doelen. Wat zijn mogelijke zaken waaraan je zou willen werken?
Je zoekt bijvoorbeeld (ander) werk of je wilt beter functioneren in je baan en zit met vragen als:
Waar ben ik goed in en wat wil ik verbeteren? Hoe kan ik leren beter voor mezelf op te komen, mijn zaakjes te organiseren, samen te werken, contact te hebben met anderen, in actie te komen? Welke studie of baan past echt bij mij? Hoe ga ik daarmee aan de slag?

Of je wilt beter begrijpen hoe je in elkaar zit en in het leven staat. Of wat je echt met je leven wilt en hoe je daar naar toe werkt. Hoe bouw ik een sociaal netwerk op? Wat maakt dat ik telkens in dezelfde situatie(s) kom? Wat kan ik er zelf aan doen om verandering aan te brengen? Wat maakt mij echt blij? Hoe ga ik om met een situatie ‘zonder werk’ of ‘met pensioen’.

Doel is, dat je na zo’n zes tot tien gesprekken met een professionele coach het antwoord weet op je vraag/vragen. We begeleiden overigens alleen aanvragers, die geen (financiële) mogelijkheden hebben voor betaalde professionele hulp. De eigen bijdrage voor het gehele traject bedraagt 25 euro.

Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag

Ondersteuning sociaal ondernemerschap/organisatieadvies
Organisaties en verenigingen van vrijwilligers, die zich inzetten voor de Haagse samenleving, waarbij de maatschappelijk bijdrage op de eerste plaats komt, kunnen een beroep doen op de kennis van de professionele vrijwilligers van het Gilde. Dan gaat het bijvoorbeeld om het formuleren van doelstellingen en beleid, het maken van werkplannen en begrotingen, het oprichten van een stichting/­vereniging, het opzetten van een admini­stratie of het maken van een publiciteitsplan. Onze adviseurs hebben in het bedrijfsleven of bij de overheid hun sporen verdiend. Zij zetten hun kennis en ervaring kosteloos en belangeloos in. Zij kunnen je ondersteunen bij het vormgeven van jouw sociaal ondernemen. Doel is, dat binnen een periode van een half jaar een organisatie/vereniging de gevraagde zaken op orde heeft. De eigen bijdrage voor het gehele traject bedraagt 25 euro.

Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag.

Hulp bij Thuisadministratie
Hulp bij thuisadministratie is bedoeld voor het op orde brengen van financiële en administratieve zaken zodat je daarna de draad weer kan oppakken. Een bekend beeld is een (schoenen)doos vol ongeopende enveloppen met bankafschriften, rekeningen en aanmaningen. Rekeningen die al lang betaald hadden moeten zijn. En daardoor ontstaan weer problemen met bijvoorbeeld de verhuurder, energiebedrijven en de belastingdienst. De schulden groeien. Blijf niet rondtobben, als je door omstandigheden het overzicht bent kwijtgeraakt. Dan is het fijn als een professionele vrijwilliger je helpt om je geldzaken en administratie op een rijtje te krijgen en te houden, terwijl je de regie zelf in handen houdt. Als uit de financiële situatie blijkt, dat er een schuldhulpverlenings­traject nodig of gewenst is, dan kan de vrijwilliger je naar deze gemeentelijke voorziening begeleiden en ook tijdens het traject ondersteunen. Ondersteuning van een vrijwilliger van de Thuisadministratie is kosteloos.

Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag.

Training Nederlandse taal
Training Nederlandse taal betreft professionele begeleiding voor aanvragers die, voor hun studie of werk hun mondelinge en schriftelijke vaardigheid willen verbeteren en vergroten. Aanvragers die daarvoor langere tijd begeleid willen worden in de Nederlandse taal. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om taalkundige begeleiding voor het opstellen van verslagen, het schrijven van brieven, scripties en andere studieopdrachten. Ervaren en deskundige taaltrainers helpen je daarbij. Doel is, dat je na bepaalde tijd het Nederlands beter kunt toepassen, zowel mondeling als schriftelijk. Het gaat hier specifiek over de Nederlandse taal. Het is zeker niet de bedoeling dat de trainer over bijvoorbeeld werkstukken inhoudelijk adviseert, maar uitsluitend op Nederlandse taal corrigeert en traint. De eigen bijdrage voor het gehele traject bedraagt 25 euro.

Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag.© 2019 Knijnenburg Producties