Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header

Coronavirus


Het Coronavirus grijpt steeds sneller en diepgaander in, in onze maatschappij en samenleving. Vandaar dat het bestuur van Gilde Den Haag heeft besloten tot de volgende maatregelen:

Stadswandelingen
Geboekte (bevestigde) stadswandelingen kunnen worden geannuleerd; de gids zal hierover contact opnemen met de aanvrager.
Aanvragen van wandelingen in de periode tot en met 1 juni kunnen niet in behandeling worden genomen.

SamenSpraak
Het SamenSpraakcafé wordt tijdelijk opgeschort. Bibliotheek aan het Spui is gesloten. Of de afspraken met anderstaligen doorgang moeten vinden is een eigen afweging van taalcoach en taalmaatje en kan per persoon verschillen.
In onderling overleg kunnen zij bepalen hoe hiermee om te gaan.

Hagologie
De onlangs gestarte cursus komt te vervallen; wordt verschoven naar het najaar van 2020.

Sprekershoek
De lezing van zondag 29 maart over Bordewijk gaat niet door, wordt verschoven naar 25 oktober 2020.

Bureau
Het bureau is gesloten. Mails worden nog wel gelezen en door enkele medewerkers - van huis uit - in behandeling genomen.

Bovenstaande maatregelen gelden vooralsnog t/m 6 april.
Alsdan zal het bestuur opnieuw een besluit nemen voor verdere opschorting of herneming van de activiteiten.
© 2020 Knijnenburg Producties