Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header

Coronavirus


Het Coronavirus grijpt steeds sneller en diepgaander in, in onze maatschappij en samenleving. Vandaar dat het bestuur van Gilde Den Haag heeft besloten, in overeenstemming met de Richtlijnen van het Kabinet, tot de volgende maatregelen:

Stadswandelingen
Geboekte (bevestigde) stadswandelingen worden geannuleerd; de gids zal hierover contact opnemen met de aanvrager. Aanvragen van wandelingen in de periode tot en met 19 mei kunnen niet in behandeling worden genomen. Wandelingen voor de lange termijn kunnen worden aangevraagd; dit kan per e-mail of met het aanvraagformulier.

SamenSpraak
Het SamenSpraakcafé wordt tijdelijk opgeschort. Bibliotheek aan het Spui is gesloten. Of de afspraken met anderstaligen doorgang moeten vinden is een eigen afweging van taalcoach en taalmaatje en kan per persoon verschillen. In onderling overleg kunnen zij bepalen hoe hiermee om te gaan.

Hagologie
De onlangs gestarte cursus komt te vervallen; wordt verschoven naar het najaar van 2020.

Bureau
Het bureau is gesloten. Mails worden nog wel gelezen en door enkele medewerkers - van huis uit - in behandeling genomen.

Bovenstaande maatregelen gelden vooralsnog tot en met 19 mei.
Alsdan zal het bestuur opnieuw een besluit nemen, in overeenstemming met de dan geldende richtlijnen, voor verdere opschorting of herneming van de activiteiten.
© 2020 Knijnenburg Producties