SamenSpraak CoördinatieteamHet SamenSpraak-team (mei 2016)
Het coördinatieteam van Gilde SamenSpraak Den Haag bestaat uit:

Cint den Boogert
Intake vrijwilligers
Ellie Christoffersen
Algemene leiding
Christiaan Eckhart 
Intake anderstaligen
Bertie Fokkelman
Contactpersoon taalkoppels
redactie Nieuwsbrief
Barbara Hembrecht 
Contactpersoon taalkoppels
Els Hendriks
Contactpersoon taalkoppels
Margy Kamphuis
Contactpersoon taalkoppels
Intake anderstaligen
José van Kesteren
Contactpersoon taalkoppels
Wim Koole
Vertegenwoordiging in Gilde Bestuur
Promotie
Karel van der Linde
Contactpersoon taalkoppels en intakes in Den Haag-zuid/oost
Nora Mulder
Coördinatie Den Haag-zuid/oost, intake en contactpersoon taalkoppels
Loekie van der Sar
Coördinatie SamenSpraak voor Vluchtelingen, intake vluchtelingen, contactpersoon taalkoppels
Finy Sekuur
Intake anderstaligen, contactpersoon taalkoppels, coördinatie SamenSpraak Café, Taalcoach Café en Leeskring 
Gerrie Valk
Contactpersoon taalkoppels
Paula Voges
Contactpersoon taalkoppels
Odile de Walick
Contactpersoon taalkoppels
   

© 2017 Knijnenburg Producties