Individueel Advies


Als onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Gilde Den Haag worden onder de noemer Individueel Advies (IA), sinds 2014 door professionele vrijwilligers vier producten aangeboden aan aanvragers uit Den Haag:

  • Coaching/begeleiding; 
  • Hulp bij thuisadministratie; 
  • Organisatieadvies; 
  • Begeleiding (Nederlandse) taal


Coaching/begeleiding 
Coaching/begeleiding van en hulp aan aanvragers die vast (dreigen te) lopen in hun actieve bestaan. Dit bijvoorbeeld door gebrek aan zelfredzaamheid en/of het ontbreken van een netwerk en die niet of minder in staat zijn om aan te sluiten bij de samenleving. Het gaat daarbij met name om aanvragers, die geen (financiële) mogelijkheden hebben voor betaalde professionele hulp. Facetten van deze coaching/begeleiding kunnen onder meer zijn: persoonsoriëntatie (waar ben ik goed in), advies/begeleiding bij problemen met/op het werk, ondersteuning bij opbouwen sociaal netwerk, oriëntatie op situatie 'zonder werk' of 'met pensioen' en begeleiding bij het zoeken van een passende baan of studie. 

Doel is, dat in een reeks doorgaans zes tot tien gesprekken met een professionele coach zo nodig de zelfredzaamheid is verbeterd, men weer perspectief ziet, men zo nodig kan solliciteren en een zinvolle(re) invulling kan geven aan het dagelijks bestaan. 
Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag

Organisatieadvies 
Organisatieadvies voor organisaties/verenigingen van vrijwilligers die zich inzetten in de regio Haaglanden en waarbij de maatschappelijke bijdrage op de eerste plaats komt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het formuleren van doelstellingen en beleid, het maken van werkplannen en begrotingen, het oprichten van een stichting/vereniging, het opzetten van een administratie en het opzetten van een publiciteitsplan. 

Doel is, dat binnen een periode van een half jaar een organisatie/vereniging de gevraagde zaken op orde heeft. 
Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag

Zowel voor Coaching als Advies en ondersteuning van Bestuur en/of Organisatie wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 25,-.

Hulp bij Thuisadministratie
Hulp bij thuisadministratie is bedoeld voor aanvragers die hun financieel/administratieve zaakjes niet op de rails hebben of kunnen houden. Meerwaarde kan worden geleverd door ook bij te staan wanneer bijvoorbeeld toeslagen, vorderingen en beslag aan de orde zijn. In voorkomende gevallen worden aanvragers door de gemeente Den Haag verwezen. Onderliggende oorzaken van de ontstane situatie kunnen tevens aanleiding zijn de aanvrager binnen IA door te verwijzen naar coaching/begeleiding. 

Doel is dat men op zo kort mogelijke termijn de financieel/administratieve zaken weer op de rails heeft. 
Klik hier voor het aanvragen van een gesprek met een contactpersoon van het Gilde Den Haag

Begeleiding (Nederlandse taal) 
Begeleiding (Nederlandse taal) betreft professionele begeleiding voor aanvragers die, anders dan bij de activiteit Samenspraak, ter vergroting van de mondelinge en schriftelijke vaardigheid langduriger begeleid willen worden in de Nederlandse taal. Het kan daarbij gaan om taalkundige begeleiding voor het opstellen van verslagen, het schrijven van brieven, scripties en andere studieopdrachten.  

Doel is, dat men na bepaalde tijd het Nederlands beter kan toepassen, zowel mondeling als schriftelijk. Het gaat hier specifiek over de Nederlandse taal en het is zeker niet de bedoeling dat de begeleider b.v. werkstukken gaat corrigeren. 
Bel of mail het Gilde als u hulp wilt.© 2017 Knijnenburg Producties